PYSK, Vladimír. Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Rigorózní práce, vedoucí Svoboda, Petr. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra správního práva a správní vědy.
Uložit do Citace PRO