ROSENDORF, Ondřej. Campaign to stop 'killer robots': prospects of a preemptive ban on autonomous weapons systems. Praha, 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mezinárodních vztahu. Vedoucí práce Smetana, Michal.
Uložit do Citace PRO