LICHTENBERKOVÁ, Anna. Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky. Praha, 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie. Vedoucí práce Rychtaříková, Jitka.
Uložit do Citace PRO