HAVLÍK, Jakub. Vývoj osídlení Baktrie v období helénismu. 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro klasickou archeologii. Vedoucí práce Stančo, Ladislav.
Uložit do Citace PRO