HORYNOVÁ, Petra. Problémy prestiže učitelů základní školy. 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Koťa, Jaroslav.
Uložit do Citace PRO