MOISEI, Daniela. Assessing Economic Linkages between the EU and the Eastern Europe Neighbours. Praha, 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí práce Horváth, Roman.
Uložit do Citace PRO