MJARTANOVÁ, Viktória. Determinants of Web-Based CSR Disclosure in the Retail Sector of the Czech Republic. 2018. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí práce Gregor, Martin.
Uložit do Citace PRO