ŽÁČKOVÁ SUCHANOVÁ, Jiřina. Targeting of viral nanoparticles to cancer specific receptors. Praha, 2018. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologie. Vedoucí práce Španielová, Hana.
Uložit do Citace PRO