STIBŮRKOVÁ, Lucie. Ošetřování nemocného s diagnózou akutní infarkt myokardu. Praha, 2007. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství. Vedoucí práce Holubová, Jana.
Uložit do Citace PRO