SVOBODOVÁ, Jana. Vliv metodiky senzomotorické stimulace na stereotyp extenze kyčelního kloubu. Praha, 2007. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství. Vedoucí práce Herbenová, Alena.
Uložit do Citace PRO