TOMÁŠEK, Adam. Rozdíl v efektivitě bruslení prostřednictvím obratnostních cvičení a průpravy techniky bruslení ve starším školním věku. 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Sportovní hry. Vedoucí práce Šťastný, Petr.
Uložit do Citace PRO