TONINGEROVÁ, Lenka. Studium termotropního chování pseudoceramidu 14S24 a jeho směsí s cholesterolem. 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické technologie. Vedoucí práce Zbytovská, Jarmila.
Uložit do Citace PRO