SIEGL, Jakub. Impact of Terrorism on Economic Growth. 2019. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí práce Červinka, Michal.
Uložit do Citace PRO