UHLÁROVÁ, Iva. Vliv kombinovaného podávání MDOC a atorvastatinu na iniciaci aterogenního procesu u experimentálních modelů aterosklerózy. 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd. Vedoucí práce Nachtigal, Petr.
Uložit do Citace PRO