KAČÍRKOVÁ, Petra. Dobrovolnictví členů náboženského spolku jako forma občanské angažovanosti. 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské společnosti. Vedoucí práce Pospíšilová, Tereza.
Uložit do Citace PRO