NAVRÁTIL, Petr. Mimosmluvní odpovědnost EU. 2019. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského práva. Vedoucí práce Tomášek, Michal.
Uložit do Citace PRO