JURÁSKOVÁ, Klára. Úroveň dentální hygieny v dolním frontálním úseku chrupu v závislosti na míře stěsnání. 2019. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Stomatologická klinika. Vedoucí práce Rampová, Soňa.
Uložit do Citace PRO