DOBEŠOVÁ, Kristína. Vývoj regionálneho mediálneho priestoru v Česku v porovnaní so Slovenskom - Regióny Náchodsko a Bánovecko. 2009. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Köpplová, Barbara.
Uložit do Citace PRO