RAŠKOVÁ, Barbora. Skrytá ideologie v rubrice pro ženy v Národní politice 1941 a 1944. 2009. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce Köpplová, Barbara.
Uložit do Citace PRO