BODORÍKOVÁ, Viera. Syntéza derivátov haemathamínu a ich biologická aktivita. Diplomová práce, vedoucí Cahlíková, Lucie. Hradec Králové: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky.
Uložit do Citace PRO