STUPKOVÁ, Nikola. Vliv nehody na sebereflexi, mediální reflexi a tvorbu Michala Viewegha. 2019. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra české literatury. Vedoucí práce Mocná, Dagmar.
Uložit do Citace PRO