KARBANOVÁ, Jaroslava. Technické aspekty druhé doby porodní. 2019. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Klinika gynekologicko - porodnická. Vedoucí práce Kališ, Vladimír.
Uložit do Citace PRO