REŽNÁ, Lucie. Sebeřízené vzdělávání a jeho souvislost s vybranými psychologickými koncepty. 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologie. Vedoucí práce Morávková Krejčová, Lenka.
Uložit do Citace PRO