SCHOŘOVSKÁ, Nikola. Alternativní způsoby řešení individuálních pracovněprávních sporů. 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Vedoucí práce Pichrt, Jan.
Uložit do Citace PRO