SOUKUPOVÁ URBANOVÁ, Barbora. Neurosonologické markery progrese kognitivního deficitu u pacientů s demencí. Praha, 2019. Dizertační práce. Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Neurologická klinika. Vedoucí práce Hort, Jakub.
Uložit do Citace PRO