ZOUBKOVÁ, Petra. Sociální podnikání. Praha, 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociální práce. Vedoucí práce Šťastná, Jaroslava.
Uložit do Citace PRO