HRUŠKOVÁ, Jindřiška. Inkontinence moči u žen, možnosti a úspěšnost jejího řešení. Hradec Králové, 2007. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství. Vedoucí práce Karhan, Jan.
Uložit do Citace PRO