KYNKOROVÁ, Jana. Quo vadis, Domine? Studentská uniforma a mladá česká demokracie. 2019. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění. Vedoucí práce Czumalo, Vladimír.
Uložit do Citace PRO