POPELKOVÁ, Jana. Názory zdravotnických pracovníků na ošetřovatelský proces. 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze. Vedoucí práce Blatnická, Jindra.
Uložit do Citace PRO