PAUKNEROVÁ, Daniela. Psychologické aspekty genderu v pracovním procesu a managementu. Praha, 2007. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologie. Vedoucí práce Riegel, Karel.
Uložit do Citace PRO