SKÁLOVÁ, Sylva. The diagnostic role of urinary n-acetyl-beta-d-glucosaminidase as a marker of renal tubular impairment in children. Hradec Králové, 2007. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Dětská klinika. Vedoucí práce Marklová, Eliška.
Uložit do Citace PRO