BOUCHALA, Ondřej. Measures of non-compactness of Sobolev embeddings. Praha, 2019. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra matematické analýzy. Vedoucí práce Hencl, Stanislav.
Uložit do Citace PRO