ŠENDERA, Radek. Druhy podílů, resp. akcií v kapitálové obchodní společnosti. Praha, 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. Vedoucí práce Čech, Petr.
Uložit do Citace PRO