FIEDLER, Michal. Ontology Matching. 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra softwarového inženýrství. Vedoucí práce Nečaský, Martin.
Uložit do Citace PRO