PALIGOROVA, Teodora. Essays on Managerial Compensation. 2007. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, CERGE. Vedoucí práce Jurajda, Štěpán.
Uložit do Citace PRO