VESELÝ, Martin. Jednostranné započítanie. Rigorózní práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského práva.
Uložit do Citace PRO