SKŘENKOVÁ, Kristýna. Molekulární mechanismy regulace transportu a funkce různých podtypů NMDA receptorů v hipokampálních neuronech. Praha, 2020. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziologie. Vedoucí práce Horák, Martin.
Uložit do Citace PRO