KOŠKOVÁ, Stanislava. Hodnocení vybraných obsahových látek v ovoci metodou HPLC-DAD-CAD. Hradec Králové, 2020. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra analytické chemie. Vedoucí práce Sklenářová, Hana.
Uložit do Citace PRO