SLIVKOVÁ, Nela. Proměny genderových rolí v seniorském věku. Praha, 2020. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské společnosti. Vedoucí práce Šťovíčková Jantulová, Magdaléna.
Uložit do Citace PRO