HEJKRLÍKOVÁ, Eva. In vitro citlivost potenciálně patogenních hub izolovaných ve Fakultní nemocnici Hradec Králové k antimykotikům. Hradec Králové, 2020. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd. Vedoucí práce Jílek, Petr.
Uložit do Citace PRO