PACHOLEK, Jakub. Vybrané respirační parametry a respirační trénink u hráček tenisu. Praha, 2020. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Sportovní hry. Vedoucí práce Kočíb, Tomáš.
Uložit do Citace PRO