BAJER, Lukáš. Patofyziologie idiopatických střevních zánětů.Vztah k primární sklerózující cholangitidě, transplantaci jater a karcinogenezi. Praha, 2020. Dizertační práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta. Vedoucí práce Drastich, Pavel.
Uložit do Citace PRO