HILLEROVÁ, Pavlína. Teorie kulturních atraktorů a její empirické doklady. Praha, 2020. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra filosofie a dějin přírodních věd. Vedoucí práce Havlíček, Jan.
Uložit do Citace PRO