BOSTLOVÁ, Marie. Vliv density a funkčních vlastností květů na kvantitu a kvalitu opylení. Praha, 2020. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky. Vedoucí práce Janovský, Zdeněk.
Uložit do Citace PRO