CHADIMOVÁ, Barbora. Jednání nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů z hlediska nekalé soutěže. Praha, 2020. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. Vedoucí práce Patěk, Daniel.
Uložit do Citace PRO