HORŇÁČKOVÁ, Katarína. Paradoxní ztvárnění vědce ve vybraném díle Villierse de l'Isle-Adama. 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav románských studií. Vedoucí práce Voldřichová - Beránková, Eva.
Uložit do Citace PRO