LUPRICH, Jan. Maďarská menšinová politika po roce 1990. Samospráva německé národnostní menšiny. 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav slavistických a východoevropských studií. Vedoucí práce Chmel, Rudolf.
Uložit do Citace PRO