SCHWARZ, Jaroslav. Zajištěné pohledávky v českém insolvenčním řízení. Praha, 2020. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského práva.
Uložit do Citace PRO