CEMUS, Victor Peter Corrado. European Strategic Autonomy - chances and challenges for Europe. Praha, 2020. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra německých a rakouských studií. Vedoucí práce Handl, Vladimír.
Uložit do Citace PRO