ŽBÁNKOVÁ, Šárka. Role 11ß-hydroxysteroiddehydrogenasy u zánětlivých chorob střevních a střevních tumorů. Praha, 2007. Dizertační práce. Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Interní klinika 3. LF UK a FNKV. Vedoucí práce Kment, Milan.
Uložit do Citace PRO